Over de VRA

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van artsen, die als revalidatiearts zijn ingeschreven in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De VRA is een organisatie van professionele en deskundige leden die als primair doel hebben de maatschappelijke participatie en autonomie van hun patiënten te bevorderen.

Lees verder

Informatie over COVID-19


De VRA bundelt alle informatie over COVID-19 en de revalidatiesector, en het coronavirus in z'n algemeenheid op een speciale webpagina. U vindt hier steeds de laatste informatie.

VOOR LEDEN - Inloggen op deze website

Voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is op deze website een ledenaccount aangemaakt. Indien het wachtwoord niet (meer) bekend is kunt u via deze link het wachtwoord resetten. Het e-mailadres waarop de VRA Nieuwsbrief wordt ontvangen is de gebruikersnaam. Naar dit e-mailadres wordt een activeringslink voor het resetten van het wachtwoord gestuurd. Bij problemen met inloggen graag contact opnemen met het VRA-bureau: vra@revalidatiegeneeskunde.nl.


Tevens wordt u verzocht om uw gebruikersprofiel regelmatig bij te werken. U kunt daarbij zelf bepalen welke informatie voor andere VRA-leden zichtbaar is.

De informatie op de ledenlijst is alleen beschikbaar voor degenen die ingelogd zijn (dus VRA-leden).

Kwaliteitsvisitaties

Vanuit de Raad Kwaliteit is er een advies gegeven m.b.t. planning en uitvoering van kwaliteitsvisitaties naar aanleiding van de persconferentie van maandag 28 september jl. en de aanscherping van de maatregelen als gevolg van de coronacrisis. Men adviseert om kwaliteitsvisitaties die al gepland staan niet op locatie uit te voeren maar online, dit zal een zgn. 'beperkte' kwalitieitsvisitatie zijn. De Commissie Kwaliteitsvisitaties neemt op korte termijn contact op voor overleg met de vakgroepen waar een kwaliteitsvisitatie gepland staat.

In het kader van het SKMS project Doorontwikkeling VRA-kwaliteitsvisitatie is in 2018 de Waarderingssystematiek geëvalueerd en geactualiseerd. Er zijn normen en enkele ‘overige kwaliteitsaspecten’ toegevoegd, die randvoorwaarden voor goede zorg beschrijven. Het resultaat is een vernieuwde  visitatiemethodiek op basis waarvan sinds 1 januari 2019 kwaliteitsvisitaties worden uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie.