Over de VRA

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van artsen, die als revalidatiearts zijn ingeschreven in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De VRA is een organisatie van professionele en deskundige leden die als primair doel hebben de maatschappelijke participatie en autonomie van hun patiënten te bevorderen.

Lees verder

Lustrum - 60 jaar VRA

In 2015 bestaat de Vereniging van Revalidatieartsen 60 jaar! Dat betekent een diamanten jubileum, 60 jaar na de oprichtingsdatum van 16 april 1955.De vereniging staat uitgebreid stil bij dat bijzondere lustrum door het organiseren van een Lustrumcongres op 17 april 2015, het organiseren van een 3-daags DCRM op 5-7 november 2015 in Rotterdam en een artikelenreeks in het Nederlands Tijdschrift van Revalidatiegeneeskunde.

Lees verder

VOOR LEDEN - Inloggen op deze website

Voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is een ledenaccount aangemaakt. Indien het wachtwoord niet (meer) bekend is kan via deze link een systeemwachtwoord worden aangevraagd. Het e-mailadres waarop de VRA Nieuwsbrief wordt ontvangen is de gebruikersnaam. Naar dit e-mailadres wordt een activeringslink gestuurd. Bij problemen met inloggen graag contact opnemen met het VRA-bureau: vra@revalidatiegeneeskunde.nl.


Bij de eerste maal inloggen wordt u verzocht om het gebruikersprofiel aan te passen. Ieder VRA-lid kan zelf bepalen welke informatie voor andere VRA-leden toegankelijk is.

De ledenlijst is alleen beschikbaar voor degenen die ingelogd zijn.

 

 

Webbased visiteren

Kwaliteitsvisitaties door de VRA vinden plaats met behulp van Compass, een webbased visitatiesysteem. Het systeem ondersteunt zowel de te visiteren artsen als de visitatoren bij de voorbereiding en uitvoering van de visitatie. Compass biedt ook de mogelijkheid voor een Interne Kwaliteitsvisitatie. De instelling kan dan tussentijds de KISZ-lijst en Quick Scan uitvoeren met behulp van Compass. Wilt u hier gebruik van maken of meer informatie hebben, neem dan contact op met het VRA-bureau.