Over de VRA

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van artsen, die als revalidatiearts zijn ingeschreven in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De VRA is een organisatie van professionele en deskundige leden die als primair doel hebben de maatschappelijke participatie en autonomie van hun patiënten te bevorderen.

Lees verder

Informatie over COVID-19

De VRA bundelt alle informatie over COVID-19 en de revalidatiesector, en het coronavirus in z'n algemeenheid op een speciale webpagina. U vindt hier steeds de laatste informatie.

VOOR LEDEN - Inloggen op deze website

Voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is op deze website een ledenaccount aangemaakt. Indien het wachtwoord niet (meer) bekend is kunt u via deze link het wachtwoord resetten. Het e-mailadres waarop de VRA Nieuwsbrief wordt ontvangen is de gebruikersnaam. Naar dit e-mailadres wordt een activeringslink voor het resetten van het wachtwoord gestuurd. Bij problemen met inloggen graag contact opnemen met het VRA-bureau: vra@revalidatiegeneeskunde.nl.


Tevens wordt u verzocht om uw gebruikersprofiel regelmatig bij te werken. U kunt daarbij zelf bepalen welke informatie voor andere VRA-leden zichtbaar is.

De informatie op de ledenlijst is alleen beschikbaar voor degenen die ingelogd zijn (dus VRA-leden).

 

 

Kwaliteitsvisitaties

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en maatregelen met betrekking tot de uitbraak van het COVID-19 virus, is besloten om kwaliteitsvisitaties tot en met april niet uit te voeren. Hierin volgt de VRA de richtlijnen van het RIVM en wordt ook de lijn van de RGS gevolgd. Uiterlijk half april wordt opnieuw bekeken of kwaliteitsvisitaties in mei kunnen doorgaan.

In 2017/2018  heeft het SKMS-project ‘Doorontwikkeling VRA-Kwaliteitsvisitatie’ plaatsgevonden. In het kader van dit project is de Waarderingssystematiek geëvalueerd en geactualiseerd. Er zijn normen en enkele ‘overige kwaliteitsaspecten’ toegevoegd, die randvoorwaarden voor goede zorg beschrijven. De actuele waarderingssystematiek is vervolgens vertaald in een vernieuwde visitatiemethodiek. Vanaf 1 januari 2019 worden kwaliteitsvisitaties op basis van een nieuwe visitatiemethodiek uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie.
 

Met ingang van 1 januari 2016 is de financiering van de kwaliteitsvisitaties vanuit de SKMS-gelden gestopt. Dit betekent dat vanaf deze datum de kosten voor het visiteren worden doorbelast aan de gevisiteerde vakgroep c.q. instelling. Lees meer
 

Kwaliteitsvisitaties door de VRA vinden plaats met behulp van Compass, een webbased visitatiesysteem. Het systeem ondersteunt zowel de te visiteren artsen als de visitatoren bij de voorbereiding en uitvoering van de visitatie. Compass biedt ook de mogelijkheid voor een Interne Kwaliteitsvisitatie. De instelling kan tussentijds de Quick Scan of een Dossieronderzoek uitvoeren met behulp van Compass. Wilt u hier gebruik van maken of meer informatie hebben, neem dan contact op met het VRA-bureau.