Over de VRA

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van artsen, die als revalidatiearts zijn ingeschreven in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De VRA is een organisatie van professionele en deskundige leden die als primair doel hebben de maatschappelijke participatie en autonomie van hun patiënten te bevorderen.

Lees verder

Informatie over COVID-19

De VRA bundelt alle informatie over COVID-19 en de revalidatiesector, en het coronavirus in z'n algemeenheid op een speciale webpagina. U vindt hier steeds de laatste informatie.

VOOR LEDEN - Inloggen op deze website

Voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is op deze website een ledenaccount aangemaakt. Indien het wachtwoord niet (meer) bekend is kunt u via deze link het wachtwoord resetten. Het e-mailadres waarop de VRA Nieuwsbrief wordt ontvangen is de gebruikersnaam. Naar dit e-mailadres wordt een activeringslink voor het resetten van het wachtwoord gestuurd. Bij problemen met inloggen graag contact opnemen met het VRA-bureau: vra@revalidatiegeneeskunde.nl.


Tevens wordt u verzocht om uw gebruikersprofiel regelmatig bij te werken. U kunt daarbij zelf bepalen welke informatie voor andere VRA-leden zichtbaar is.

De informatie op de ledenlijst is alleen beschikbaar voor degenen die ingelogd zijn (dus VRA-leden).

 

 

Kwaliteitsvisitaties

In verband met de COVID-19 epidemie is besloten om alle kwaliteitsvisitaties gepland vóór 1 september a.s. niet uit te voeren en uit te stellen. De afspraken voor kwaliteitsvisitaties die staand gepland na 1 september 2020 blijven vooralsnog van kracht.
 

In het kader van het SKMS project Doorontwikkeling VRA-kwaliteitsvisitatie is in 2018 de Waarderingssystematiek geëvalueerd en geactualiseerd. Er zijn normen en enkele ‘overige kwaliteitsaspecten’ toegevoegd, die randvoorwaarden voor goede zorg beschrijven. Het resultaat is een vernieuwde  visitatiemethodiek op basis waarvan sinds 1 januari 2019 kwaliteitsvisitaties worden uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie.

De kosten voor een kwaliteitsvisitatie worden in rekening gebracht aan de gevisiteerde vakgroep c.q. instelling. Lees meer


Kwaliteitsvisitaties door de VRA vinden plaats met behulp van Compass, een webbased visitatiesysteem. Het systeem ondersteunt zowel de te visiteren artsen als de visitatoren bij de voorbereiding en uitvoering van de visitatie. Compass biedt ook de mogelijkheid voor een Interne Kwaliteitsvisitatie. De instelling kan tussentijds de Quick Scan of een Dossieronderzoek uitvoeren met behulp van Compass. Wilt u meer informatie of  zou uhiervan gebruik willen maken. neem dan contact op met het VRA-bureau.