Over de VRA

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van artsen, die als revalidatiearts zijn ingeschreven in het register van de Medisch Specialisten Registratie Commissie. De VRA is een organisatie van professionele en deskundige leden die als primair doel hebben de maatschappelijke participatie en autonomie van hun patiënten te bevorderen.

Lees verder

VOOR LEDEN - Inloggen op deze website

Voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is een ledenaccount aangemaakt. Indien het wachtwoord niet (meer) bekend is kan via deze link een systeemwachtwoord worden aangevraagd. Het e-mailadres waarop de VRA Nieuwsbrief wordt ontvangen is de gebruikersnaam. Naar dit e-mailadres wordt een activeringslink gestuurd. Bij problemen met inloggen graag contact opnemen met het VRA-bureau: vra@revalidatiegeneeskunde.nl.


Bij de eerste maal inloggen wordt u verzocht om het gebruikersprofiel aan te passen. Ieder VRA-lid kan zelf bepalen welke informatie voor andere VRA-leden toegankelijk is.

De ledenlijst is alleen beschikbaar voor degenen die ingelogd zijn.

 

 

Webbased visiteren

De VRA gaat voor kwaltiteitsvisitaties gebruikmaken van Compass, een webbased visitatiesysteem. Het systeem ondersteunt zowel de te visiteren artsen als de visitatoren bij de voorbereiding en uitvoering van de visitatie. Visitaties die na 1 juli 2014 gepland staan zullen via dit systeem plaatsvinden.

Lees verder