2016 vergoedingenlijst bereiding geneesmiddelen

25/11/2015

Dit bericht geeft informatie over de recente ontwikkelingen rond de vergoeding van doorgeleverde bereidingsgeneesmiddelen (bereidingen) en de definitieve vergoedingenlijst 2016 van zorgverzekeraars.

Bereidingen
Een bereiding is een medicijn dat de apotheek speciaal voor een patiënt maakt of laat maken. Bijvoorbeeld omdat fabrikanten dit niet leveren. Of omdat de sterkte of vorm van een bestaand medicijn niet geschikt is voor de patiënt. Omdat een bereidingsgeneesmiddel een “niet geregistreerd geneesmiddel” is, wordt een bereiding niet zonder meer vergoed. Alleen als sprake is van rationele farmacotherapie (werkzaam en effectief, juiste toediengingsvorm) wordt een bereiding vergoed. Soms stellen zorgverzekeraars randvoorwaarden aan de vergoeding van een bereidingsgeneesmiddel (machtiging vooraf).

Vergoedingenlijst 2016
Zorgverzekeraars hebben een landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen vastgesteld die op 1 januari 2016 van kracht wordt. Alle zorgverzekeraars gaan die lijst hanteren.
U vindt deze lijst en andere informatie over bereidingsgeneesmiddelen op de website Bereidingsgeneesmiddelen van de Federatie.

Advies is om de verschillen 2015-2016 in de vergoeding van bereidingsgeneesmiddelen binnen het specialisme te bekijken  - gebruik hiervoor Vergoedingenlijst 2016 – verschillen met 2015. 

De lijst kent twee verschillende vergoedingsmogelijkheden, aangegeven met een F of een N:

  • F = vergoeding op grond van de Regeling Farmaceutische zorg (soms voorwaarden via machtiging).
  • N = in principe géén vergoeding – in uitzonderlijke situaties kan een verzekeraar besluiten dit geneesmiddel toch te vergoeden. Neem hiervoor contact op met de servicedesk van de zorgverzekeraar.

Als een middel niet standaard wordt vergoed, kan de zorgverzekeraar in uitzonderingsgevallen op basis van een gemotiveerde aanvraag van de behandelaar via een machtigingsprocedure toch besluiten tot vergoeding over te gaan.

Voor meer informatie kunt u terecht op de themapagina “Bereidingsgeneesmiddelen” van de Federatie,  op de website van Zorgverzekeraars Nederland of op www.apotheek.nl/vergoeding-bereidingen.

Bron: Federatie Medisch Specialisten