3 vragen over de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel

13/06/2022

De beroepsverenigingen Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en Kennisnetwerk CVA Nederland werken samen aan de ontwikkeling van de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel.

Stuurgroepleden Paulien Goossens en Henk Arwert vertellen over hun motivatie om deel te nemen in dit consortium, in dit artikel van het Kennisnetwerk CVA Nederland: Drie vragen voor Paulien Goossens en Henk Arwert.