Aanmelding voor Wetenschaps- en innovatieprijs 2019 van start

14/11/2018

Dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen we medische behandelingen blijven verbeteren. Met de resultaten van deze onderzoeken werken medisch specialisten aan de ambitie om de beste zorg ter wereld te leveren aan hun patiënten. Om dat te stimuleren, reikt de Federatie Medisch Specialisten elke 2 jaar de Wetenschaps- en innovatieprijs uit. Want goed onderzoek verdient een podium!

In 2019 wordt deze prijs toegekend aan een medisch specialist of onderzoeksgroep die zich onderscheidt met innovatief onderzoek. Daarmee doelen we op onderzoek dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en behandeling, of op vernieuwing in de organisatie van zorg.

Bekijk de video

Hoe werkt het?

 • Tot 9 december 2018  (we hebben de deadline verruimd) kunt u uw publicatie insturen naar weco@revalidatiegeneeskunde.nl 
 • De VRA beoordeelt de voorstellen vanuit de revalidatiegeneeskunde en selecteert uit de inzendingen het beste onderzoek voor deelname aan de volgende ronde.
 • De beste inzendingen van alle specialismen worden vervolgens beoordeeld door een onafhankelijke en deskundige vakjury. Daarna wordt bekendgemaakt welke 3 onderzoeken als beste beoordeeld zijn.
 • Tijdens een feestelijke uitreiking wordt de winnaar bekendgemaakt. Deze ontvangt, naast de eer, een blijvend aandenken en een geldbedrag van 5.000,- euro (te besteden aan vakgerelateerde activiteiten).

We nodigen u van harte uit om uw onderzoek in te sturen! Attendeer ook collega-onderzoekers op deze prijs.

Meer weten?
De beoordelingscriteria zijn te vinden op www.demedischspecialist.nl/wetenschapsprijs. Met vragen over het inzenden van uw onderzoek kunt u terecht bij de VRA (weco@revalidatiegeneeskunde.nl). Met vragen over de beoordelingscriteria en de procedure kunt u terecht bij Marlies Bennema van de Federatie Medisch Specialisten (via raadw&i@demedischspecialist.nl)

Criteria en aanbevelingen

Om in aanmerking te komen voor de prijs, gelden de volgende criteria:

 • Het artikel moet in 2017 of 2018 zijn gepubliceerd in een Nederlands of buitenlands peer-reviewed tijdschrift.
 • Het onderzoek is geïnitieerd en uitgevoerd door een onderzoeksgroep waarin medisch specialisten die ingeschreven staan in het BIG-register (dan wel ziekenhuisapothekers of klinisch fysici/chemici) eindverantwoordelijkheid dragen
 • Het onderzoek is multidisciplinair, klinisch relevant en grensverleggend.
 • Het onderzoek voldoet aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, zoals opgesteld en uitgewerkt door de Vereniging van Universiteiten VSNU en gehanteerd door NWO met betrekking tot de centrale punten zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
 • Het onderzoek is niet gefinancierd door industriële partijen.
 • Het onderzoek is gericht op ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en behandeling en/of op vernieuwing in de organisatie van zorg, die aantoonbaar heeft geleid tot verbetering van een zorgproces. Het  bovengenoemde multidisciplinaire karakter kan hier ook de samenwerking met niet-medische disciplines zijn.
 • Daarnaast strekt het tot aanbeveling wanneer de publicatie voor iedereen wereldwijd gratis toegankelijk is op het moment van verschijnen.