Aanmelding voor Wetenschaps- en innovatieprijs 2021 van start

09/10/2020

Dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen we medische behandelingen blijven verbeteren. Met de resultaten van deze onderzoeken werken medisch specialisten aan de ambitie om de beste zorg ter wereld te leveren aan hun patiënten. Om dat te stimuleren, reikt de Federatie Medisch Specialisten elke 2 jaar de Wetenschaps- en innovatieprijs uit. Want goed onderzoek verdient een podium!

In 2021 wordt deze prijs toegekend aan een medisch specialist die zich onderscheidt met een onderzoek waarin bestaande behandelingen of diagnostiek worden geëvalueerd.

Bekijk de video

Hoe werkt het?

 • Tot 15 december 2020 kunt u uw publicatie insturen naar weco@revalidatiegeneeskunde.nl 
 • De VRA beoordeelt de voorstellen vanuit de revalidatiegeneeskunde en selecteert uit de inzendingen het beste onderzoek voor deelname aan de volgende ronde.
 • De beste inzendingen van alle specialismen worden vervolgens beoordeeld door een onafhankelijke en deskundige vakjury. Daarna wordt bekendgemaakt welke 3 onderzoeken als beste beoordeeld zijn.
 • Tijdens een feestelijke uitreiking wordt de winnaar bekendgemaakt. Deze ontvangt, naast de eer, een blijvend aandenken en een geldbedrag van 5.000,- euro (te besteden aan vakgerelateerde activiteiten).

We nodigen u van harte uit om uw onderzoek in te sturen! Attendeer ook collega-onderzoekers op deze prijs.


Beoordelingscriteria en aanbevelingen Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021
Om in aanmerking te komen voor de prijs, gelden de volgende criteria:

 • Het artikel moet in de 2 jaren ervoor (2019, 2020) zijn gepubliceerd in een Nederlands of buitenlands peer-reviewed tijdschrift.  
 • Het onderzoek is geïnitieerd en uitgevoerd door een onderzoeksgroep waarin medisch specialisten die ingeschreven staan in het BIG-register (dan wel ziekenhuisapothekers of klinisch fysici / chemici) eindverantwoordelijkheid dragen.
 • Het onderzoek is multicenter, klinisch relevant en grensverleggend.  
 • Het onderzoek voldoet aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, zoals opgesteld en uitgewerkt door de Vereniging van Universiteiten VSNU en gehanteerd door NWO met betrekking tot de centrale punten zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
 • Het onderzoek is niet gefinancierd door industriële partijen.
 • Het onderzoek is gericht op ontwikkeling van bestaande diagnostiek en behandeling die aantoonbaar heeft geleid tot verbetering van een zorgproces.  
 • Verder strekt het tot aanbeveling dat de publicatie voor iedereen wereldwijd gratis toegankelijk is op het moment van verschijnen.  

Meer weten?
Met vragen over het inzenden van uw onderzoek kunt u terecht bij de VRA (via weco@revalidatiegeneeskunde.nl). Met vragen over de beoordelingscriteria en de procedure kunt u terecht bij Marlies Bennema van de Federatie Medisch Specialisten (via raadw&i@demedischspecialist.nl)