Acute en noodzakelijke zorg gewaarborgd in de revalidatiesector

16/03/2020

Revalidatie-instellingen werken mee aan de continuïteit van de acute en noodzakelijke zorg in Nederland. Alle acute en noodzakelijke revalidatiebehandelingen gaan gewoon door. Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van zorg niet in gevaar komt, is er regionale afstemming tussen ziekenhuizen en de verpleeg- en verzorgingshuizen.

Nu de druk op de IC’s toeneemt, dragen revalidatie-instellingen bovendien bij aan de continuïteit van de acute zorg en de behandeling van coronapatiënten. Ze spelen een belangrijke rol in de zorgketen. De manier waarop verschilt per regio. Sommige revalidatiecentra nemen bijvoorbeeld patiënten uit het ziekenhuis eerder op om in het ziekenhuis bedden vrij te maken voor andere patiënten; andere creëren juist ruimte om zelf coronapatiënten te kunnen opnemen.

Revalidatie-instellingen doen er alles aan om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en veilige zorg te garanderen. Zij volgen hierin de richtlijnen van de GGD en het RIVM en houden zich aan de maatregelen van het kabinet.

Veel patiënten die onder behandeling staan van een revalidatiearts ontvangen geen acute zorg. De revalidatiesector focust hierbij op wat nog wel kan en probeert de behandeling op een creatieve en verantwoordelijke manier door te laten gaan zonder dat patiënten het huis uit hoeven. Zij maken hierbij gebruik van tele-consulten, apps en eHealth.

Neem bij algemene vragen over de continuïteit van de revalidatiezorg contact op met de VRA, vra@revalidatiegeneeskunde.nl en Revalidatie Nederland, info@revalidatie.nl.