Advies revalidatieteam leidend bij verstrekking hulpmiddelen

11/02/2020

De overgang van revalidatiecentrum naar huis verloopt voortaan soepeler dankzij het Normenkader Hulpmiddelen. Hierin is vastgelegd dat het advies van het revalidatieteam voortaan leidend is bij de verstrekking van hulpmiddelen. Dat is goed nieuws voor de honderdduizend mensen die jaarlijks onder behandeling staan van een revalidatiearts. Om na een revalidatiebehandeling thuis en in hun eigen omgeving te kunnen functioneren zijn passende hulpmiddelen en woningaanpassingen onmisbaar.

Op vrijdag 31 januari 2020 hebben cliëntenorganisaties, aanbieders van zorg, de VNG en het ministerie van VWS het Normenkader Hulpmiddelen en het actieplan hulpmiddelen vastgesteld. Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Het actieplan en de implementatie van het normenkader moeten ertoe leiden dat patiënten minder problemen ervaren bij de verstrekking van hulpmiddelen en woningaanpassingen. Daarnaast zorgt het ervoor dat de toegang, levering en het gebruik (en onderhoud) van hulpmiddelen voor cliënten verbetert.

Er hebben meer dan 50 partijen meegewerkt aan de totstandkoming van het actieplan en het normenkader; van gemeenten en zorgverzekeraars tot aan ergotherapeuten en cliënten. Bij de ontwikkeling van het normenkader hebben de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en Revalidatie Nederland (RN) zich er hard voorgemaakt dat het revalidatieteam leidend is in het advies rondom de hulpmiddelen voor patiënten. Dit team kent de patiënt en zijn situatie immers het beste, kan daarom het beste adviseren wat passend is en kan ervoor zorgen dat de behandeling en de thuissituatie op elkaar aansluiten. Bovendien voorkomt dit kostbaar tijdverlies omdat er geen nieuw advies opgesteld hoeft te worden. Om ervoor te zorgen dat de overgang van het centrum naar huis soepel verloopt is bovendien in het normenkader vastgelegd dat er eerder contact wordt gelegd tussen het revalidatiecentrum en de gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar. Het advies van het revalidatieteam wordt opgevolgd, tenzij partijen een onderbouwing hebben om hiervan af te wijken.

Het normenkader en actieplan treden per direct in werking. De betrokken partijen hebben bestuurlijk onderschreven zich gezamenlijk verantwoordelijk te voelen voor het uitvoeren van het actieplan en het toepassen van het normenkader hulpmiddelen, dit te monitoren en waar nodig bij te sturen. In de kamerbrief ‘Actieplan verbetering verstrekking van hulpmiddelen’  en het ‘landelijk normenkader hulpmiddelen’  van 31 januari 2020 vindt u alle informatie.