Advies van RVS: Hoor mij nou!

19/10/2020

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) beantwoordt met het advies 'Hoor mij nou!' de vraag die het ministerie van VWS in februari 2020 stelde: 'Wat is er nodig om – in geval van een complexe zorgvraag – te komen tot een uitkomstgericht besluitvormingsproces, dat uitgaat van wat daadwerkelijk belangrijk is voor de desbetreffende patiënt?' Bij complexe zorgvragen gaat het om vragen naar lichamelijke, sociaalmaatschappelijke én psychische zorg.

Wat goede zorg is, is afhankelijk van de behoeften en omstandigheden van de unieke patiënt. De voorkeuren en context van de patiënt moeten daarom leidend zijn in het besluitvormingsproces met de arts. 

Het advies geeft handvatten over hoe je de zorg kunt organiseren voor patiënten met een complexe vraag, gezien vanuit het patiënten-perspectief. Het gaat daarbij vooral over uitkomstgerichte besluitvorming bij een unieke patiënt. In het rapport worden de volgende begrippen onderscheiden: Samen begrijpen, Samen proberen, Samen reflecteren en Samen leren.

Focus van het advies
Op verzoek van het ministerie van VWS focust de Raad met dit advies op complexe zorgvragen die via de huisarts in het ziekenhuis terecht komen. Problemen zijn complex wanneer er sprake is van een opeenstapeling van zorgbehoeften op meerdere terreinen. Ze hebben vaak geen duidelijk begin- of eindpunt. De betrokken hulpverleners en organisaties uit de verschillende domeinen werken met uiteenlopende doelstellingen, instrumenten en budgetten. Hierdoor kunnen patiënten met complexe problemen het overzicht van hun zorg en ondersteuning verliezen. In dit advies doet de Raad aanbevelingen voor een benadering waarbij de behoeften en omstandigheden van hulpvragers het best worden gehoord en erkend.

Goede ondersteuning van mensen met complexe problemen
Goede zorg ondersteunt mensen met complexe problemen, zodat zij volgens hun eigen waarden kunnen leven, zich naar vermogen kunnen ontwikkelen en zeggenschap houden over hun eigen situatie. Het aantal patiënten met complexe problemen wordt geschat op 10% van de verzekerden in Nederland. Door de zorg af te stemmen op het leven van de persoon en zijn of haar omgeving, kunnen escalaties worden voorkomen en kosten binnen en buiten de zorg worden bespaard.

Lees meer of download bijgevoegd rapport

Bron: RVS

Lees ook:  De blog/reactie op dit rapport van revalidatiearts en bestuurder Revant Luikje van der Dussen via Skipr