Adviesrapport 'Netwerkvorming voor zorgevaluatie'

06/07/2022

Het adviesrapport ‘Netwerkvorming voor zorgevaluatie’ is gepubliceerd.

Het adviesrapport geeft wetenschappelijke verenigingen concrete handvatten voor het vormen van netwerken voor zorgevaluatieonderzoek. Het document is tot stand gekomen met medewerking van onder anderen de VRA, geschreven door het Kennisinstituut medisch specialisten en gefinancierd door Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).