Animatie over Samen Beslissen bij CVA of hersenletsel

26/09/2017

Het Kennisnetwerk CVA NL heeft een animatiefilmpje ontwikkeld over Samen Beslissen met patiënten met CVA of hersenletsel. Hierin wordt verteld wat Samen Beslissen inhoudt en hoe dit in de praktijk toe te passen.Het animatiefilmpje 'Samen Beslissen met patiënten met CVA of hersenletsel' is voor een ieder te gebruiken. Het is gemaakt in het kader van het project 'Samen beslissen in de CVA zorgketen' (2017).

Financiering voor dit project komt van het Zorginstituut. In de stuurgroep van het project zitten de volgende partijen: Kennisnetwerk CVA Nederland (projectleiding), Hersenletsel.nl, Revalidatie Nederland, Vereniging van Revalidatieartsen en Kaderartsen HVZ.

Meer informatie over het project: zie www.kennisnetwerkcva.nl.