Annulering VRA Lustrumcongres 3 april vanwege Corona-virus

10/03/2020

De recente ontwikkelingen rondom het Corona-virus heeft de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) doen besluiten per direct alle eigen bijeenkomsten waar revalidatieartsen (of leden van de VRA) bij betrokken zijn, alleen nog op afstand te laten plaatsvinden. Hierin volgt de VRA het advies vanuit de Federatie Medisch Specialisten.

De VRA volgt het advies van de FMS (zie bericht) om de kans op transmissie van het oorzakelijk virus in de bevolking te verkleinen, en zo kwetsbare patiënten te kunnen beschermen. Maar ook om, anticiperende op een mogelijke verergering van de COVID-19 epidemie, in de nabije toekomst bij te dragen aan het waarborgen van de continuïteit van zorg in de instellingen, door potentiële blootstelling van aan het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Dit betekent concreet het volgende:

  • Het VRA Lustrumcongres van 3 april 2020 wordt geannuleerd. VRA leden en andere betrokkenen bij dit congres worden op de hoogte gehouden van alternatieven; deze worden op dit moment onderzocht.
  • Vergaderingen van de eigen werkgroepen, commissies en bestuur zullen, indien mogelijk, telefonisch of via videoverbinding gehouden worden. Dit advies geldt in ieder geval tot en met 10 april 2020. Werkgroepen of commissies kunnen contact opnemen met het VRA bureau voor informatie en mogelijkheden inz. telefonisch vergaderen of via een video-verbinding overleggen.

Vanuit de Federatie Medisch Specialisten en de VRA worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd.