Artikel in Medisch Contact over Kennisagenda's

11/12/2017

In het Medisch Contact van 7 december jl. stond een artikel over Kennisagenda's. Onlangs hebben, behalve de revalidatieartsen, ook de internisten en de sportartsen hun Kennisagenda onlangs gepresenteerd.

Als een arts vaker weet welke behandeling in welke situatie voor welke patiënt het beste is, kan hij niet alleen betere zorg verlenen, maar wordt er ook op onnodige uitgaven bespaard. Dat is de gedachte achter ‘zorgevaluatie’, een beweging die een adviescommissie van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in gang wil zetten. De commissie riep de verenigingen vorig najaar op om als eerste stap een ‘Kennisagenda’ op te stellen, oftewel een hiatenlijst, om de eigen zorg blijvend te evalueren. Van de 32 verenigingen hebben er tien deze klus inmiddels geklaard en zijn er dertien nog met hun lijst bezig.

Met het opstellen van zo’n lijst is al snel een jaar gemoeid. Er moeten specialisten bij elkaar worden gesprokkeld die willen meedenken, en richtlijnen moeten worden doorgevlooid op zwakke bewijsvoering. Artsen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars mogen inbrengen welke behandelingen zij graag door meer bewijs gestaafd zien worden. Daarna moet worden gezeefd op dubbelingen en vragen waar al onderzoekstrajecten voor lopen.

Revalidatiearts Coen van Bennekom, die voor de VRA meewerkte aan de ontwikkeling van de Kennisagenda, noemt het in kaart brengen van kennislacunes ‘van groot belang voor de kennisontwikkeling in ons vakgebied’. Het speelt volgens hem in op ‘de blijvende wens om diagnostiek en behandeling wetenschappelijk te onderbouwen.'
De revalidatieartsen kwamen na het opschonen van alle inbreng tot 149 hiaten, waar dus een top tien van prioriteiten uit werd geselecteerd. Volgens Van Bennekom was dat een ‘soepel proces’, met wat discussie over de vraag ‘of alle doelgroepen die de revalidatiegeneeskunde kent, goed aan bod zijn gekomen’.

Enkele vereniging zouden graag zien dat er een structurele vorm van financiering komt. Dat is ook de wens van de FMS, die oppert dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid en instellingskoepel samen een 'Zorgevaluatiefonds’ opzetten. Op die manier kan een deel van eventuele besparingen in nieuwe onderzoeken worden gestopt.

Bron: Medisch Contact