Automatische incasso

01/02/2014

De VRA maakt gebruik van automatische incasso voor het innen van de contributie. U dient hiervoor toestemming aan ons te geven. Automatische incasso is niet verplicht, maar geeft wel een flinke korting op de contributie.

De incasso van de contributie zal in de maand maart plaatsvinden, twee weken na het versturen van de factuur. U dient er zorg voor te dragen dat het saldo van uw bankrekening toereikend is voor het uitvoeren van de incasso. Zoals voor elke incasso geldt ook hier dat, mocht u het niet eens zijn met het afgeschreven bedrag, u de incasso binnen 56 dagen via uw bank kunt laten storneren. Leden die toestemming voor automatische incasso geven, ontvangen in 2014 een korting van 50 euro op het te betalen contributiebedrag.

N.B. De automatische incasso geldt alleen voor contributie, niet voor andere activiteiten van de VRA.
N.B. De korting bij automatische incasso is niet van toepassing op de contributie van studentleden, die slechts 25 euro bedraagt.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u uitprinten en opsturen naar:
VRA
Postbus 9696
3506 GR Utrecht

U kunt ook een PDF van het ingevulde en ondertekende formulier opsturen per mail naar ledenadministratie@revalidatiegeneeskunde.nl.