Autorisatieronde richtlijn CRPS 1

01/07/2014

Het definitieve concept van de herziene richtlijn 'Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1' (CRPS 1) wordt aan de leden voorgelegd ter goedkeuring.

Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA).

Klik hier voor de definitieve versie van de richtlijn en de autorisatieprocedure (alleen toegankelijk voor leden).