Autorisatieronde richtlijn Spastische cerebrale parese bij kinderen

23/12/2014

Het definitieve concept van de herziene richtlijn 'Spastische cerebrale parese bij kinderen' wordt aan de leden voorgelegd ter goedkeuring.

Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).

Klik hier voor de definitieve versie van de richtlijn en de autorisatieprocedure (alleen toegankelijk voor leden).