Behandeladvies post-COVID-19 (geriatrische) revalidatie

19/05/2020

Het Behandeladvies post-COVID-19 (geriatrische) revalidatie is uitgebreid. Nieuw in deze versie is het triage-overzicht GRZ/MSR (medisch specialistische revalidatie) waarbij de VRA betrokken is geweest. Dit is een eerste en belangrijke stap om de kennis en krachten van MSR en GRZ te bundelen voor COVID-19 patiënten.

Deze krachtenbundeling zal bijdragen aan een betere samenwerking en afstemming van zorg in de praktijk. In de vervolgstap zullen we als GRZ/MSR samenwerken bij het opstellen van een volgende versie van het advies over behandeling. Deze update van het advies over behandeling is uitgebreid met ervaringen vanuit triage, behandeling en meetinstrumenten uit zowel Nederland als daarbuiten en zijn de patiëntgroepen in een apart hoofdstuk ondergebracht.