Bekostigingsregels MSR

26/11/2018

Er is een geactualiseerd document over bekostigingsregels medisch specialistische revalidatie verschenen.

Begin 2017 heeft de VRA een bijeenkomst georganiseerd over de bekostiging van de medisch specialistische revalidatie (MSR). Van deze bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt: 'Verslag bijeenkomst Het financieringssysteem van de Medisch Specialistische Revalidatie: wat u moet weten’. Hierin werd een samenvatting gegeven van het kostprijsonderzoek van Performation en daarnaast werden de bekostigingsregels van de MSR beschreven. Dit document is geactualiseerd. Het document ‘De bekostiging van de medisch specialistische revalidatie: een update’ is een, geherstructureerde, geactualiseerde versie van het hiervoor genoemde verslag en bevat alle bekostigings- en registratieregels van de MSR op dit moment. In de bijlagen zijn de casussen uit het vorige document opgenomen, alsmede de samenvatting van het onderzoek van Performation en de samenhang tussen zorgactiviteiten en modules. 

U vindt het geüpdate document als bijlage bij dit Nieuwsbericht.