Belangrijke prijs voor prof. dr. Rob Smeets

18/02/2019

Prof. dr. Rob Smeets ontving op 23 november 2018 een herinneringsmedaille behorend bij het uitspreken van 'The inaugural Garry Pearce lecture' ingesteld door Rehabilitation Medicine Society of Australia and New Zealand (RMSANZ).

Deze lezing getiteld Improving the timeliness and effectiveness of rehabilitation of individuals with chronic musculoskeletal pain werd door Rob gegeven tijdens het Asia Oceania Society of Physical and Rehabilitation Medicine (AOCPRM) congres dat plaatsvond in Auckland, Nieuw Zeeland. In deze lezing heeft Rob een overzicht gegeven van het werk dat hij samen met onder andere de vakgroep revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht en andere onderzoeksgroepen uit onder andere Australië heeft verricht naar het verbeteren van de diagnostiek, selectie en effectiviteit van pijnrevalidatieprogramma's en transfer van de opgedane kennis naar de eerste lijn en in de (sub)acute fase van musculoskeletale pijn.

De lezing werd met veel enthousiasme ontvangen en Rob kreeg vooral positieve feedback op de uitnodigende wijze om musculoskeletale pijn veel eerder en meer vanuit het biopsychosociale perspectief te benaderen.

Op de foto krijgt Rob de medaille ter ere van het uitspreken van de Garry Pearce lecture uitgereikt door associate professor Steven Foux namens de RMSANZ.