Beleidsplan 'Revalidatiegeneeskunde 2025' vastgesteld

24/04/2018

Op de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging is op 13 april jl. het beleidsplan 'Revalidatiegeneeskunde 2025' door de leden goedgekeurd.

Met 'Revalidatiegeneeskunde 2025' schetst de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) haar ambities voor de komende jaren. Tevens benoemt de VRA concrete agendapunten voor de periode tot 2025. 
De richting die de VRA in 2015 is ingeslagen met de Position Paper vormt de basis voor 'Revalidatiegeneeskunde 2025'.

De benoemde ambities van de VRA sluiten goed aan bij de uitgangpunten die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft vastgelegd in haar visiedocument 'Medisch Specialist 2025'. De ambities van de VRA voor 2025 worden in het beleidsplan daarom toegelicht aan de hand van vier ontwikkelingen uit dit visiedocument: 

  • De unieke patiënt en de moderne specialist
  • Richting netwerkgeneeskunde
  • Voorop in vernieuwing
  • Betrokken bij gezondheid en gedrag

Het beleidsplan is tot stand gekomen na uitgebreide consultatie van de leden tijdens vier regiobijeenkomsten en een bijeenkomst met aios revalidatie en jong klaren. Verder is er input gekomen vanuit een bijeenkomst met patiëntenverenigingen en een bijeenkomst met het bestuur van Revalidatie Nederland.

Nu 'Revalidatiegeneeskunde 2025' is vastgesteld zal de komende periode de vertaalslag gemaakt worden naar een werkplan voor de komende periode. Dit wil het bestuur van de VRA graag samen doen met alle geledingen binnen de VRA: de leden, de diagnosegebonden werkgroepen, de bestuurscommissies en de subcommissies en met onze stakeholders.

Beleidsplan 'Revalidatiegeneeskunde 2025' zal deze maand - samen met het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde - worden toegestuurd aan alle leden.