Beleidsregels gunstbetoon medische hulpmiddelen

31/08/2017

In de Staatscourant van 31 augustus 2017 zijn de 'Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen' gepubliceerd (Nr. 49208).

In het voorjaar is de Wet op de medische hulpmiddelen gewijzigd en is het verbod op gunstbetoon geïntroduceerd. De definitie van gunstbetoon in de Wet op de medische hulpmiddelen is iets anders dan in de Geneeneesmiddelenwet, namelijk:
"het door een leverancier in het vooruitzicht stellen, aanbieden of toekennen van geld of op geld waardeerbare diensten of goederen aan een natuurlijk persoon die betrokken is bij de toepassing van een medisch hulpmiddel of aan een instelling of zorgverzekeraar met het kennelijke doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen".

Net als in de Geneesmiddelenwet, is in de Wet op de medische hulpmiddelen opgenomen dat gunstbetoon verboden is, tenzij er sprake is van:

  1. vergoeding van deelnamekosten voor een bijeenkomst of manifestatie;
  2. vergoeding van dienstverlening;
  3. het geven van geschenken;
  4. kortingen en bonussen.

De wet en de nu gepubliceerde Beleidsregels treden op 1 januari 2018 in werking.

Zie de bijgevoegde Nieuwsbrief van de CGR (Code Geneesmiddelen Reclame) voor een nadere toelichting op de nieuwe beleidsregels en de aspecten Sponsoring, Vergoeding deelnamekosten en Kortingen/bonussen.