Benoeming Clemens Rommers tot hoogleraar

01/03/2016

Per 1 maart 2016 is prof. dr. G.M. (Clemens) Rommers, revalidatiearts Adelante afdeling Revalidatiegeneeskunde MUMC+, aan de Universiteit Maastricht benoemd tot buitengewoon hoogleraar revalidatiegeneeskunde in het bijzonder medisch onderwijs.

Clemens is in Nederland de enige die in zijn portefeuille revalidatie en medisch onderwijs combineert. Hij gaat zich bezighouden met revalidatiegeneeskundig onderwijs en met de opzet van een landelijk netwerk voor onderwijs revalidatiegeneeskunde aan de medische faculteiten.

Sinds 1 juni 2014 is Clemens in Adelante, afdeling revalidatiegeneeskunde MUMC+ werkzaam als revalidatiearts en associate professor met als expertise 'Voet en enkelproblematiek', 'Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit' en 'Opleiding revalidatiegeneeskunde'. Daarvoor heeft hij ruim 10 jaar als revalidatiearts gewerkt bij het UMC Groningen, centrum voor revalidatie.

Clemens hoopt als hoogleraar de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) verder te kunnen blijven steunen en het medisch onderwijs in de revalidatiegeneeskunde een extra impuls te kunnen geven.

De oratie volgt later dit jaar.

De VRA feliciteert Clemens van harte met deze benoeming.