Beste Presentatie en Beste Poster op VRA congres

01/11/2013

Laura Hak wint de prijs voor de Beste Presentatie op het VRA congres. Han Houdijk krijgt de prijs voor de Beste Poster.

Beste Presentatie
De prijs voor de Beste Presentatie tijdens het VRA Annual Congress is dit jaar naar Laura Hak gegaan met haar onderzoek Stepping strategies used by stroke patients to maintain margins of stability during walking. Zij wist op een heldere en toegankelijke manier, de in de klinische praktijk vaak moeilijk gevonden, biomechanische principes van loopstrategieën bij CVA-patiënten uit te leggen en de link naar de praktijk te leggen. Hiermee draagt haar onderzoek niet alleen bij aan kennisvermeerdering, maar ook aan de toepassing ervan. Bovendien gaf zij op relatief speelse wijze vorm aan de discussie die volgde na haar presentatie. Zij won een certificaat en een geldbedrag van 250 euro.

Beste Poster
Han Houdijk had op het najaarscongres van de VRA de Beste Poster met als titel Step length asymmetry in trans-tibial amputees: a strategy to regulate gait stability? De jury vond dat er sprake was van goed onderzoek naar een zeer relevante klinische vraag die al langer wachtte op antwoord. Han Houdijk won hiermee een geldbedrag van 100 euro en een certificaat.