Beste Presentatie en Beste Poster tijdens DCRM 2014

07/11/2014

Aan het einde van het Dutch Congress of Rehabilitation Medicine (DCRM) 2014 werden de prijzen uitgereikt voor de Beste Presentatie en Beste Poster van het congres.

De prijs voor de Beste Presentatie is gegaan naar Justine Aaronson met haar onderzoek The impact of obstructive sleep apnea on cognitive and functional status in stroke patient.
Behalve door haar heldere presentatie werd de jury ook zeer aangesproken door het innovatieve karakter van het onderzoek. De complexe materie is gedegen aangepakt en er waren duidelijke conclusies met een klinische boodschap. Justine heeft in haar presentatie ook aangegeven wat mogelijk vervolgonderzoek zou kunnen zijn. Zij won een certificaat en een geldbedrag van 250 euro.

Elmar Kal had op het DCRM 2014 de Beste Poster met als titel Measuring the inclination for conscious motor control of clinical stroke patients. De poster behandelt de methodologische kwaliteiten van een meetinstrument voor de mate van bewuste aandacht die CVA-patiënten nodig hebben voor motorische controle. Het is een herkenbaar verschijnsel uit de klinische praktijk, wat op originele wijze wordt benaderd met behulp van dit meetinstrument. Resultaten en klinische boodschap worden overzichtelijk gepresenteerd. Elmar Kal won hiermee een geldbedrag van 100 euro.