Beste presentatie en beste poster

13/11/2016

De prijs voor de beste presentatie tijdens het DCRM 2016 is gegaan naar Teuni ten Brink met haar onderzoek Differences between left and right sided neglect revisited: a large cohort study across multiple domains.

Teuni heeft klinisch relevant onderzoek verricht bij een grote onderzoekspopulatie. Ze heeft de inhoud van haar onderzoek op een duidelijke, levendige en goed gestructureerde wijze gepresenteerd. Daarbij betrof het een voordracht over een belangrijk onderwerp: neglect.
Teuni won een certificaat, een geldbedrag van 250 euro en mocht haar presentatie nogmaals overdoen in de plenaire zaal.

 

Hanneke Bouwsema had op het DCRM 2016 de beste poster met als titel The CoMoSS program - an effective condensed client-centred modular spinal cord injury rehabilitation service.

De jury heeft deze poster gekozen uit 31 posters vanwege de goede wetenschappelijke kwaliteit en de een heldere en duidelijke lay-out. Het onderzoek is innovatief daar het de opnameduur in het revalidatiecentrum verkort en behandeling verlegt naar de thuissituatie. Daarbij sluit het perfect aan bij het thema van het congres: value-based medicine.
Hanneke Bouwsema won een certificaat en een geldbedrag van 100 euro.