Bijeenkomsten wetenschappelijk onderzoek op 3 en 10 april

08/03/2019

De nieuw opgezette Taskforce Wetenschap Onderzoek organiseert op 3 en 10 april twee landelijke bijeenkomsten waarin de uitwerking van een voorgenomen subsidieaanvraag over mobiliteit bij kinderen met CP (3 april) en over zorg bij chronische musculoskeletale pijn (10 april) zullen worden besproken. Iedereen die geïnteresseerd is om mee te denken en te participeren in de uitwerking van de subsidieaanvraag is van harte welkom. In het bijzonder worden onderzoeksnetwerken en patiëntenverenigingen uitgenodigd.

In de Taskforce Wetenschappelijk Onderzoek werken VRA, Revalidatie Nederland, Convent van Hoogleraren en patiënten aan een nationale structuur waarin onderzoekers, revalidatieartsen en instellingen samenwerken. Deze structuur dient drie doelen:

  1. Meer onderzoek: meer gericht geld naar revalidatie-onderzoek en beter gebruik maken van bestaande calls;
  2. Beter (gecoördineerd) onderzoek: betere samenwerking tussen onderzoeksgroepen en betere afstemming;
  3. Betere toepassing van onderzoeksresultaten: snelle en juiste toepassing van onderzoeksresultaten uit binnen- en buitenland op de relevante werkvloer?

In eerste instantie zal de Taskforce Wetenschappelijk Onderzoek zich richten op zorgevaluatieonderzoek en de uitwerking van de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde. Een pragmatische start is het voorsorteren op de september-call van een nieuwe open ronde doelmatigheidsonderzoek van ZonMw. De taskforce heeft besloten in deze ronde te focussen op de twee onderwerpen uit de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde die in een eerdere fase reeds zijn uitgewerkt in een voorstel: cerebrale parese en chronische pijn.
Om de huidige voorstellen te verbeteren en te profiteren van alle landelijke inzichten presenteren de twee projectleiders hun voorstel tijdens twee landelijke bijeenkomsten op 3 en 10 april.

De twee bijeenkomsten zijn breed van opzet; iedereen die geïnteresseerd is om mee te denken en te participeren in de uitwerking van de subsidieaanvraag is van harte welkom. In het bijzonder worden onderzoeksnetwerken en patiëntenverenigingen uitgenodigd. De taskforce zorgt er vervolgens voor dat de verbeterde voorstellen onder gezamenlijke vlag worden ingediend.

De bijeenkomsten vinden plaats op de Oudlaan 4 te Utrecht op woensdagavond 3 april (CP) en woensdagavond 10 april (chronische pijn). De avonden starten rond 18 uur en eindigen uiterlijk 21 uur (start met soep en broodjes om 17.30 uur). De inhoudelijke voorbereidingen ligt bij dr. A.I. (Annemieke) Buizer voor CP; prof. dr. R.J.E.M. (Rob) Smeets & prof. dr. A.M.C.F. (Jeanine) Verbunt voor chronische pijn en prof. dr. J.H.B. (Jan) Geertzen als voorzitter van de bijeenkomsten. Inschrijven kan via de buttons onderaan deze pagina, of via de link in bijgevoegde uitnodigingen.