Boek 'Kinderrevalidatie'

19/10/2015

Op 16 oktober 2015 was de officiële presentatie van de vijfde en geheel herziene druk van het boek 'Kinderrevalidatie'.

Het boek Kinderrevalidatie beschrijft het complexe werkveld van de kinderrevalidatie, waarin men zich ten doel stelt om het functioneren van kinderen en jongeren met beperkingen in mobiliteit en andere domeinen als gevolg van ziekte of aandoening te optimaliseren.
Met deze nieuwe uitgave is al begonnen in 2008 en er is door bijna 100 auteurs aan gewerkt: kinderrevalidatieartsen en andere professionals die zich met dit vakgebied bezighouden. Het heeft geresulteerd in 34 hoofdstukken, verdeeld over een algemeen deel en een diagnosespecifiek deel. Dat het tot stand komen van dit boek zeven jaar in beslag heeft genomen zegt wel iets over de grondige wijze waaraan er aan dit boek is gewerkt door alle betrokkenen.

Een belangrijk nieuw aspect van de vijfde, geheel herziene druk is haar inbedding in het kader van de International Classificiation of Functioning, Disability and Health – Children & Youth version (ICF-CY). Het boek expliciteert volgens de classificatie van de ICF-CY de bijdrage van stoornissen in lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen, van beperkingen in activiteiten, belemmeringen in participatie, en van externe en persoonlijke factoren in het functioneren van kinderen en jongeren. Daardoor is het gemakkelijker dan voorheen te doorgronden welke mogelijkheden bestaan om kinderen en jongeren binnen de kinderrevalidatie te begeleiden.

Het eerste deel van Kinderrevalidatie bespreekt:

  • algemene aspecten van de kinderrevalidatie, zoals de ICF-CY, veel gebruikte meetinstrumenten, het gezin, en hulpmiddelen;
  • belangrijke lichaamsfuncties, zoals het bewegingssysteem, sensorische en cognitieve functies;
  • belangrijke activiteiten, zoals mobiliteit, zelfverzorging, leren en toepassen van kennis en communicatie;
  • belangrijke domeinen van participatie: scholing en arbeid, en sport;
  • de overgang naar de volwassenheid.

In het tweede deel komen specifieke diagnosegroepen aan de orde, zoals cerebrale parese, niet-aangeboren hersenletsel, neuromusculaire aandoeningen en spina bifida. Ieder hoofdstuk bevat een systematische bespreking aan de hand van de ICF-CY. Naast het klinische beeld beschrijft elk hoofdstuk drie aspecten van de diagnosegroep: de gevolgen van de aandoening voor het functioneren, de diagnostiek, en de behandeling en begeleiding.

Het boek is een aanrader voor iedereen die zich bezighoudt met de begeleiding en behandeling van 'kinderen met een functioneringsprobleem'.

Het boek is nu verkrijgbaar:
ISBN 978 90 232 5080 7
656 pag. (+ gratis toegang tot online videomateriaal)
Auteurs: Mijna Hadders-Algra, Karel Maathuis, Robert F. Pangalila, Jules G. Becher, Jan de Moor
Uitgever: Koninklijke Van Gorcum
Te bestellen via UItgeverij Van Gorcum