Boek: Parels van de opleiding revalidatiegeneeskunde

23/04/2015

Tijdens het lustrumcongres is het eerste exemplaar van het boek 'Parels van de opleiding revalidatiegeneeskunde' aangeboden aan Hans Rietman, als voorzitter van de vereniging. Een congres met als thema 'Pearls and Diamonds' was de inspiratie voor het Concilium om de parels van de opleiding revalidatiegeneeskunde met elkaar te delen. Op welke wijze dragen zij bij aan de kwaliteit van de opleiding.

Om de revalidatieartsen van de toekomst te kunnen opleiden is de opleiding aan (continue) verandering onderhevig. De modernisering van de medische vervolgopleiding met de introductie van het competentiegericht opleiden heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie gevraagd van de opleiders, opleidingsgroepen en aios. Met de nodige creativiteit zijn zij aan de slag gegaan om opleidingsmomenten, ook ten aanzien van de niet medisch-inhoudelijke competenties, te ontwikkelen en beschrijven.

Het Concilium grijpt het 60-jarig jubileum van de VRA aan om de opleiders, opleidingsgroepen en aios in het zonnetje te zetten. Het delen van de door hen ontwikkelde opleidingsparels en diamanten zal de opleiding revalidatiegeneeskunde een nieuwe kwaliteitsimpuls geven.