Boek 'Revalidatie voor volwassenen'

23/04/2014

Revalidatie voor volwassenen is een standaardwerk over de Revalidatiegeneeskunde voor alle professionals uit het vakgebied. Het is nu verkrijgbaar.

Tijdens het VRA Colloquium op 11 april jl. is het eerste exemplaar van het nieuwe boek 'Revalidatie voor volwassenen' overhandigd aan de voorzitter van de VRA, J. Martina.

Revalidatiegeneeskunde houdt zich bezig met het voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk blijkt, verminderen van gevolgen van ziekten en aandoeningen. Een Nederlandstalig boek over kinderrevalidatie was er al. Maar nu is er ook een Nederlandstalig boek over revalidatie voor volwassenen: ‘Revalidatie voor volwassenen’.
Het boek is ook erg geschikt voor onderwijsdoeleinden door de opbouw in modules.

Auteurs
Prof. dr. J.H.B. Geertzen is als hoogleraar Revalidatiegeneeskunde verbonden aan de
Afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Centrum voor Revalidatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Prof. dr. J.S. Rietman is als hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en Technologie verbonden aan Roessingh Research and Development, van de Universiteit Twente in Enschede.
Prof. dr. G.G. Vanderstraeten is decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en diensthoofd Fysische Geneeskunde en Revalidatie van het Universitair Ziekenhuis Gent.


Het boek is nu verkrijgbaar.
ISBN 978 90 232 5079 1
712 pag.
Uitgever: Koninklijke Van Gorcum
Te bestellen via Koninklijke Van Gorcum