Brochure 'Kinderen en jongeren met een beperking - van AWBZ naar Jeugdwet'

21/02/2014

Onlangs is de brochure 'Kinderen en jongeren met een beperking - van AWBZ naar Jeugdwet' verschenen. U kunt deze brochure downloaden onderaan dit nieuwsbericht.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning. Zij zullen ervan doordrongen moeten zijn, dat zij daarmee een belangrijke taak krijgen in de ontwikkeling van en de kansen voor (óók) kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. Voor hen, hun ouders en voor de medewerkers binnen kinderrevalidatie en onderwijs is het daarom belangrijk, dat zij ‘gekend’ worden door de gemeentebestuurders, beleidsmakers en -ambtenaren. De brochure informeert hen over een belangrijk deel van de kinderen, jongeren èn hun ouders die een beroep zullen gaan doen op zorg en ondersteuning op grond van de Jeugdwet die naar verwachting per 1-1-2015 ingaat. 

Bij ‘jeugdigen met beperkingen’ gaat het om een grote groep kinderen en jongeren, die tot nu toe op grond van de AWBZ ondersteuning en zorg ontvangt. Die AWBZ verdwijnt. Daarvoor in de plaats komen de 'Wet op de langdurige zorg en de Jeugdwet', en worden de 'Wet maatschappelijke ondersteuning' en de 'Zorgverzekeringswet' uitgebreid.

De brochure is een uitgave van de Werkgroep Jeugd met een Beperking van het Transitiebureau Jeugd.