Commentaarfase Adviesrapport Multimorbiditeit en Regie in het ziekenhuis

22/12/2020

Het concept Adviesrapport Multimorbiditeit en Regie in het ziekenhuis is ontwikkeld en gereed voor commentaar.

In mei 2018 is de ontwikkeling van het adviesrapport Multimorbiditeit en Regie in het ziekenhuis op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) gestart. Inmiddels is het concept adviesrapport gereed voor commentaar.

De werkgroep die de het conceptdocument ontwikkeld heeft, bestaat uit afgevaardigden van meerdere wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties. Vanuit de VRA nam een revalidatiearts deel aan de werkgroep

Klik hier voor de conceptversie van het adviesrapport Multimorbiditeit en Regie in het ziekenhuis
(alleen voor leden toegankelijk). NB De commentaarfase is inmiddels verstreken