Commentaarfase Behandelkader Chronische pijn

29/07/2020

De Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland (WPN) heeft het behandelkader Chronische Pijn uit 2013 herzien. De conceptversie van dit vernieuwde behandelkader wordt nu ter commentaar aan aan de leden van de VRA voorgelegd.

Conform stap 6 van de procedure voor de commentaarfase hebben de Commissie Kwaliteit, de Beroepsbelangencommissie, Revalidatie Nederland en de overkoepelende patiëntenvereniging ‘Pijnpatiënten naar 1 stem’ tevens de gelegenheid gekregen om hun commentaar op de conceptversie van het behandelkader aan te leveren.

We verzoeken u om een eventuele reactie op dit concept-behandelkader uiterlijk donderdag 10 september a.s. te sturen naar kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

U kunt geen commentaar meer geven, de commentaarfase is afgerond.