Commentaarfase Behandelkader Hand- en Polsrevalidatie

29/07/2020

De Werkgroep Hand- en Polsrevalidatie (WHPR) heeft het behandelkader Hand- en polsrevalidatie ontwikkeld. De conceptversie van dit behandelkader wordt nu ter commentaar aan aan de leden van de VRA voorgelegd.

Conform stap 6 van de procedure voor de commentaarfase krijgen de Commissie Kwaliteit, de Beroepsbelangencommissie, Revalidatie Nederland en de overkoepelende patiëntenvereniging ‘Patiëntenfederatie Nederland’ tevens de gelegenheid om hun commentaar op de conceptversie van het behandelkader aan te leveren.

We verzoeken u om een eventuele reactie op dit concept-behandelkader uiterlijk donderdag 10 september a.s. te sturen naar kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

U kunt geen commentaar meer geven, de commentaarfase is afgerond.