Commentaarfase concept richtlijn Facioscapulohumerale dystrofie

04/05/2017

Op initiatief van Spierziekten Nederland is de richtlijn Facioscapulohumerale dystrofie (FSHD) ontwikkeld. De conceptrichtlijn is nu voor commentaar voorgelegd aan onze vereniging. 
U vindt de conceptrichtlijnen onder Kwaliteit / Richtlijnen --> zie dan in menu bij Commentaarfase (alleen toegankelijk voor leden).

 

De commentaarfase is inmiddels verlopen en de conceprichtlijn is niet meer beschikbaar.