Commentaarfase conceptrichtlijn Chronische bekkenpijn

16/04/2020

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) is de richtlijn ‘Chronische bekkenpijn’ ontwikkeld.

Vanuit zowel de beroepsgroep als patiënten(organisaties) is er behoefte aan een Nederlandse richtlijn omtrent chronische bekkenpijn. We weten niet hoeveel mensen in Nederland chronische bekkenpijn hebben. We weten wel dat de prevalentie van chronische pijn in algemene zin hoog is (18%) en dat 40% van deze patiënten zich niet adequaat behandeld voelt.

De conceptrichtlijn besteedt aandacht aan de volgende aspecten van de zorg voor patiënten met chronische bekkenpijn: taakverdeling in de zorg, diagnose, behandeling, evaluatie en organisatie van zorg. Een overzicht van de organisatie van zorg is in een flowchart samengevat.

Klik voor de conceptversie van de richtlijn (alleen voor leden toegankelijk). (De richtlijn staat niet meer open voor commentaar)