Commentaarfase Conceptrichtlijn Dysplastische heupontwikkeling bij kinderen onder één jaar

16/04/2020

Op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is de richtlijn ‘Dysplastische heupontwikkeling bij kinderen onder één jaar’ ontwikkeld.

Het doel van deze richtlijn is om een meer eenduidige en uniforme diagnostiek en behandeling te verkrijgen voor kinderen onder één jaar met DDH. Eenduidige definities van ernst en gelijke behandeling maken niet alleen de kwaliteit van zorg beter maar geven ook rust bij ouders en families van kinderen met DDH.

Klik hier voor de conceptversie van de richtlijn (alleen voor leden toegankelijk). (De richtlijn staat niet meer open voor commentaar)