Commentaarfase conceptrichtlijn Medicamenteuze behandeling van kinderen met juveniele idiopathische artritis

07/08/2017

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is de richtlijn Medicamenteuze behandeling van kinderen met juveniele idiopathische artritis ontwikkeld. De conceptrichtlijn is nu voor commentaar voorgelegd aan onze vereniging.
U vindt de conceptrichtlijnen onder Kwaliteit / Richtlijnen --> zie dan in menu bij Commentaarfase (alleen toegankelijk voor leden).

De commentaarfase is inmiddels verlopen en de conceprichtlijn is niet meer beschikbaar.