Commentaarfase conceptrichtlijn 'Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing'

17/04/2020

Op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) is de richtlijn ‘Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing’ ontwikkeld.

Deze richtlijn is een document met aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van de oogarts. Het doel van de richtlijn is te komen tot:

  • de identificatie van potentieel te verwijzen slechtziende en blinde mensen;
  • een transparante en doelmatige verwijzing van slechtziende en blinde mensen naar een centrum voor revalidatie van slechtziende en blinde mensen en andere vormen van hulpverlening;
  • de optimale (revalidatie) interventies bij patiënten met een visuele beperking.

Daarnaast beoogt de richtlijn daar waar nodig te komen tot betere informatie over de visuele beperking naar patiënten en overige zorgprofessionals.
De richtlijn omvat een advies wanneer en bij welke visuele beperking patiënten te verwijzen naar een centrum voor revalidatie van slechtziende en blinde mensen of overige zorgprofessionals.

Klik hier voor de conceptversie van de richtlijn (alleen voor leden toegankelijk). NB De deadline om te reageren is inmiddels verstreken; u kunt niet meer reageren.