Commentaarfase gewijzigde modules levende richtlijn Herseninfarct en Hersenbloeding

03/12/2020

Wij hebben van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie het verzoek ontvangen om commentaar te geven op twee modules van de richtlijn Herseninfarct en Hersenbloeding.

Er is een kerngroep ingesteld met leden van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen, Nederlandse Vereniging voor Radiologie en het Nederlands Huisartsen Genootschap. Namens de VRA heeft Anne Visser deelgenomen in de kerngroep.

Uit de inventarisatie van nieuwe ontwikkelingen bleek dat er een noodzaak was voor revisie van de module over intraveneuze trombolyse. Tevens is een nieuwe module Organisatie van zorg, informatievoorziening en informatieoverdracht ontwikkeld.

Klik hier voor de conceptversie van de herziene en de nieuwe module (alleen voor leden toegankelijk). NB De commentaarfase is inmiddels afgelopen.