Commentaarfase herziene richtlijn ‘Amyotrofische laterale sclerose’

09/12/2020

In 2019 heeft overleg plaatsgevonden tussen IKNL, vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Daar is besloten om de richtlijn ‘Amyotrofische laterale sclerose’ uit 2009 te herzien. Eind 2019 startte een multidisciplinaire commissie met de herziening van de richtlijn, onder voorzitterschap van Esther Kruitwagen en inzet van Sotice Pieters in de richtlijncommissie namens de VRA. De conceptversie van de herziene richtlijn is gereed en alle VRA-leden worden uitgenodigd commentaar te geven op deze concept richtlijn.

Klik hier voor de conceptversie van de herziene richtlijn (alleen voor leden toegankelijkNB De commentaarfase is inmiddels verstreken