Commentaarfase herziene richtlijn Multiple Sclerose

17/12/2020

De richtlijn Multiple Sclerose is herzien. De conceptrichtlijn is nu in commentaarfase.

In het najaar van 2018 is op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen gestart met de herziening van de richtlijn Multiple Sclerose. Dr. J. van Meeteren en prof. dr. V. de Groot hebben, namens de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, als voorzitters de werkgroep geleid. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

Klik hier voor de conceptversie van de herziene richtlijn (alleen voor leden toegankelijk). NB De commentaarfase is inmiddels verstreken