Commentaarfase herziene richtlijn 'NAH en arbeidsparticipatie'

29/09/2020

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen is de richtlijn ‘NAH en arbeidsparticipatie’ uit 2012 herzien. Coen van Bennekom heeft, namens de VRA, als voorzitter de werkgroep geleid. Tevens was Wip Bakx als revalidatiearts in de werkgroep betrokken.

In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor de acute fase na het optreden van het hersenletsel, de herstelfase waarin zowel functieherstel als functioneel herstel plaatsvinden en de lange termijnfase waarin het vinden van een nieuw evenwicht op basis van mogelijkheden en beperkingen centraal staat.

Klik hier voor de conceptversie van de herziene richtlijn (alleen voor leden toegankelijk). NB De commentaarfase is inmiddels afgesloten.