Commentaarfase herziene richtlijn 'Totale knieprothese'

20/11/2020

Op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is de richtlijn ‘Totale Knieprothese’ uit 2014 modulair herzien.

Deze multidisciplinaire richtlijn beoogt de kwaliteit van zorg en het komen tot een goede klinische besluitvorming rondom totale knieprothese op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten te verhogen. Klik hier voor de conceptversie van de herziene richtlijn (alleen voor leden toegankelijk). NB De commentaarfase is inmiddels afgelopen.