Commentaarfase herziening richtlijn 'Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit'

05/12/2019

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen is de richtlijn ‘Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit’ herzien. Prof.dr. J.H.B. Geertzen heeft, namens de VRA, als voorzitter de werkgroep geleid. Tevens waren prof.dr. J.S. Rietman en de heer Fard als revalidatieartsen in de werkgroep betrokken.

In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan over de (post)operatieve behandeling van patiënten met een indicatie voor een beenamputatie boven het niveau van de enkel. Tevens wordt uitgebreid ingegaan op de prothesevoorziening en de invulling van de revalidatiebehandeling bij patiënten na een beenamputatie.

Klik hier voor de conceptversie van de herziene richtlijn (alleen voor leden toegankelijk). NB De reactietermijn is inmiddels verstreken.