Commentaarfase KNGF-richtlijn Lage rugpijn

01/06/2021

Op initiatief van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) zijn de KNGF-richtlijn ‘Lage rugpijn’ uit 2013 en de VvOCM-richtlijn ‘Aspecifieke Lage rugklachten’ uit 2009 herzien tot één gezamenlijke richtlijn ‘Lage rugpijn’.

Deze richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van fysiotherapeutische en oefentherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten met lage rugpijn.

Klik hier voor de conceptversie van de herziene richtlijn (alleen voor leden toegankelijk).