Commentaarfase Kwaliteitsstandaard arm- en beenprothesen

19/12/2019

In november 2018 is in opdracht van het Ministerie van VWS, directie GMT, het Platform Prothesen opgericht. Er is een tripartite samengesteld platform opgericht, bestaande uit afgevaardigden van primair betrokken (koepel)organisaties: patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en beroepsgroepen, leveranciers, zorgverzekeraars. De VRA is in dit platform vertegenwoordigd in de personen van Michael Brouwers en Bert Kap.

Sinds begin dit jaar werkt het Platform aan de concepttekst van een kwaliteitsstandaard voor arm- en beenprothesen. De kwaliteitsstandaard beschrijft goede zorg voor mensen die zijn aangewezen op een arm- of beenprothese. Daarvoor is een passend hulpmiddel nodig en voldoende keuzemogelijkheden om maatwerk te bieden bij het voorschrijven (functioneringsgericht voorschrijven). Het perspectief van de patiënt staat daarbij centraal.

Nu het concept van de kwaliteitsstandaard gereed is, start de landelijke commentaarronde waarin de VRA gevraagd is een reactie te geven op de kwaliteitsstandaard. 
Klik hier voor de conceptversie van de kwaliteitsstandaard (alleen voor leden toegankelijk). NB De reactietermijn is inmiddels verstreken.