Commentaarfase kwaliteitsstandaard decubitus

30/06/2020

In opdracht van V&VN en ZonMw hebben het Radboudumc en de HAN samen met een landelijke werkgroep gewerkt aan de Kwaliteitsstand Decubitus.

De Kwaliteitsstandaard Decubitus beschrijft (kern)aanbevelingen voor de beste zorg om decubitus te voorkomen en indien nodig te behandelen bij zorgvragers die in zorg zijn of komen. Deze kwaliteitsstandaard is een herziening van de landelijke multidisciplinaire richtlijn decubitus preventie en behandeling (2011) en primair geschreven voor verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in alle settings. Echter, de kwaliteitsstandaard is multidisciplinair opgezet aangezien voor effectieve decubituszorg vaak meerdere disciplines nodig zijn.

U kunt geen commentaar meer geven, de commentaarfase is afgerond.