Commentaarfase kwaliteitsstandaard decubitus

30/06/2020

In opdracht van V&VN en ZonMw hebben het Radboudumc en de HAN samen met een landelijke werkgroep gewerkt aan de Kwaliteitsstand Decubitus. Tebbe Sluis heeft namens de VRA deelgenomen in de werkgroep die de kwaliteitsstandaard heeft opgesteld.

De Kwaliteitsstandaard Decubitus beschrijft (kern)aanbevelingen voor de beste zorg om decubitus te voorkomen en indien nodig te behandelen bij zorgvragers die in zorg zijn of komen. Deze kwaliteitsstandaard is een herziening van de landelijke multidisciplinaire richtlijn decubitus preventie en behandeling (2011) en primair geschreven voor verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in alle settings. Echter, de kwaliteitsstandaard is multidisciplinair opgezet aangezien voor effectieve decubituszorg vaak meerdere disciplines nodig zijn.

Klik hier voor de conceptversie van de richtlijn (alleen voor leden toegankelijk).