Commentaarfase Kwaliteitsstandaard Transitiezorg

20/04/2021

Op initiatief van FNO – Zorg voor kansen en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is de kwaliteitsstandaard Transitiezorg ontwikkeld. Namens de VRA heeft Wilma van der Slot deelgenomen aan de werkgroep die de kwaliteitsstandaard heeft ontwikkeld.

De concept-kwaliteitsstandaard beschrijft hoe zorg eruit ziet voor jongeren die van de kinder- naar de volwassenenzorg overgaan en daarbij in transitie zijn op het gebied van zorg als wel op andere levensdomeinen. Belangrijke aandachtspunten zijn: een persoonlijke aanpak, het zelfmanagement van de jongere vergroten, de veranderende rol van de ouders/verzorgers, de taken en verantwoordelijkheden van een transitiecoördinator en het opstellen van een individueel transitieplan. Daarnaast wordt beschreven hoe de zorg er in de eerste jaren na de overdracht in de volwassenenzorg uit ziet.

Klik hier voor de conceptversie van de kwaliteitsstandaard (alleen voor leden toegankelijk).