Commentaarfase Leidraad Triage voor revalidatie na een beroerte

07/08/2020

De Leidraad Triage voor revalidatie na een beroerte is gereed voor commentaar vanuit onze vereniging.

De ‘Leidraad voor Triage voor revalidatie na beroerte’ is, op initiatief van de VRA, ontwikkeld om zo volledig mogelijk gegevens te verzamelen van de functionele status van de patiënt en daarmee een zo goed mogelijke inschatting van de functionele prognose te verkrijgen, waardoor een passende keuze gemaakt kan worden voor de revalidatiebehandeling van de patiënt. Dit met als doel om de juiste zorg te realiseren voor de juiste patiënt op de juiste plek (te weten eerste lijn, geriatrische revalidatie of medisch specialistische revalidatie).

U kunt uw reactie op deze concept-leidraad indienen tot uiterlijk 10 september 2020.

U kunt geen commentaar meer geven, de commentaarfase is afgerond.