Commentaarfase NHG-standaard Beroerte

01/03/2022

Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de NHG-standaard Beroerte gedeeltelijk herzien. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op de nieuwe en herziene onderdelen van de NHG-standaard.

Klik hier voor de conceptversie van de NHG-standaard (alleen voor leden toegankelijk).